Sundhed & sygdom

Alternaturligvis

Tilbyder kurser og viden om holistisk livsstil og mindfulness

Astma og Allergiforeningen Nordsjælland

Diverse tilbud til astma og allergiramte

Diabetesforeningen Gribskov

Diverse foredrag og andre aktiviteter der alle relaterer sig til diabetes

Hjernesagen Nordsjælland

Diverse aktiviteter til hjerneskadede og afasiramte

Hjerneskadeforeningen Nordsjælland

Diverse tilbud til hjerneskadede.

Hjerteforeningen Gribskov

Diverse aktiviteter for mennesker med hjerteproblemer

HSP foreningen

Forening der henvender sig til særligt sårbare mennesker og deres pårørende

Kræftens Bekæmpelse Gribskov

Rådgivning til, og aktiviteter for kræftramte og deres pårørende

Osteoporoseforeningen

Diverse tilbud til mennesker med osteoporose og deres pårørende

Stressforeningen

En forening der tilbyder råd og vejledning, og aktiviteter til stressramte. Bl.a. walk-and talk grupper. 

Vågetjenesten

Frivillige tilbyder aflastning og vågeopgaver til mennesker der ligger for døden

Frivilligcenter Helsinge