Sundhed & sygdom

Alternaturligvis

Tilbyder kurser og viden om holistisk livsstil og mindfulness

Astma og Allergiforeningen Nordsjælland

Diverse tilbud om aktiviteter og rådgivning til astma - og allergiramte mennesker og deres pårørende.

Diabetesforeningen Gribskov

Foreningen tilbyder diverse foredrag og andre aktiviteter der alle relaterer sig til diabetes

Hjernesagen Nordsjælland

Diverse aktiviteter og socialt samvær  til hjerneskadede og afasiramte mennesker og deres pårørende.

Hjerneskadeforeningen Nordsjælland

Diverse tilbud om støtte og rådgivning til hjerneskadede mennesker og deres pårørende.

Hjerteforeningen Gribskov

Diverse aktiviteter og hyggeligt samvær  for mennesker med hjerteproblemer og deres pårørende.

HSP foreningen

Forening der henvender sig til særligt sårbare mennesker og deres pårørende

Osteoporoseforeningen

Diverse tilbud om støtte, rådgivning og socialt samvær til mennesker med osteoporose og deres pårørende.

Stressforeningen

En forening der tilbyder råd og vejledning, og aktiviteter til stressramte. Bl.a. walk-and talk grupper. 

Vågetjenesten

Frivillige tilbyder aflastning og vågeopgaver til mennesker der ligger for døden

Frivilligcenter Helsinge