Rådgivning

Rådgivning

Adoptionsrådgivning - et tilbud til mennesker der er adopterede

Rådgivning om de svære situationer der kan opstå, når man er adopteret. 

Bedre Psykiatri, Nordsjælland

Støtte og hjælp til pårørende til psykisk sårbare mennesker.

Bisiddergruppen Helsinge

Yder rådgivning om ting i "systemet" det kan være svært at forstå

Bisiddernetværket - Helsinge

Bisiddernetværket - en mulighed for at få en bisidder med til møder i kommunen eller andre offentlige instanser.

Bisiddernetværket Græsted

Bisiddernetværket - en mulighed for at få en bisidder med til møder i kommunen eller andre offentlige instanser.

Coaching i Helsinge

Coaching om svære ting i livet,  og hjælp til at få en bedre livskvalitet.

CV-rådgivning

Hjælp til opsætning eller redigering af CV

Gældsrådgivningen Græsted

Gratis rådgivning om gældsspørgsmål

IT - hjælp i Helsinge

Gratis hjælp til diverse problemer med computeren og hjælp til at benytte digitale værktøjer som Nem Id med videre.

Konfliktrådgivning - Helsinge

Rådgivning om diverse konflikter. Rådgiveren er uddannet konfliktrådgiver.

Kvinde-manderådgivning Helsinge

Rådgivning til mænd og kvinder i Frivilligcentret Helsinge.

Offerrådgivning Nordsjælland

Rådgivning til borgere der har været udsat for en ulykke eller forbrydelse.

Social/juridisk rådgivning - Helsinge

Rådgivning om socialrådgiver og juridiske spørgsmål

Stress-rådgivning Helsinge

Rådgivning til mennesker der lider af stress

Stressforeningen

En forening der tilbyder råd og vejledning, og aktiviteter til stressramte. Bl.a. walk-and talk grupper. 

Frivilligcenter Helsinge