Rådgivning

Rådgivning

Adoptionsrådgivning - et tilbud til mennesker der er adopterede

Rådgivning om de svære situationer der kan opstå, når man er adopteret. 

Bedre Psykiatri, Nordsjælland

Støtte og hjælp til pårørende til psykisk sårbare

Bisiddernetværket - Helsinge

Bisiddernetværket - en mulighed for at få en bisidder med til møder i kommunen eller andre offentlige instanser.

Bisiddernetværket Græsted

Bisiddernetværket - en mulighed for at få en bisidder med til møder i kommunen eller andre offentlige instanser.

Coaching

Coaching om svære ting i livet.

CV-rådgivning

Hjælp til opsætning eller redigering af CV

Gældsrådgivningen Græsted

Gratis rådgivning om gældsspørgsmål

IT - hjælp i Helsinge

Gratis hjælp til diverse problemer med computeren

Konfliktrådgivning

Rådgivning om diverse konflikter. Rådgiveren er uddannet konfliktrådgiver.

Kræftens Bekæmpelse Gribskov

Rådgivning til, og aktiviteter for kræftramte og deres pårørende

Kvinde-manderådgivning Helsinge

Rådgivning til mænd og kvinder i Frivilligcentret Helsinge.

Offerrådgivning Nordsjælland

Rådgivning til borgere der har været udsat for en ulykke eller forbrydelse.

Social/juridisk rådgivning

Rådgivning om socialrådgiver og juridiske spørgsmål

Stress-rådgivning

Rådgivning til mennesker der lider af stress

Stressforeningen

En forening der tilbyder råd og vejledning, og aktiviteter til stressramte. Bl.a. walk-and talk grupper. 

Frivilligcenter Helsinge