Handicap

Handicap

Dansk Blindesamfund Nordsjælland

Forening for blinde og svagtseende, som bl.a. har til formål at forbedre livskvaliteten for medlemmerne.

Hjernesagen Nordsjælland

Diverse aktiviteter og socialt samvær  til hjerneskadede og afasiramte mennesker og deres pårørende.

Hjerneskadeforeningen Nordsjælland

Diverse tilbud om støtte og rådgivning til hjerneskadede mennesker og deres pårørende.

Frivilligcenter Helsinge