Handicap

Handicap

Dansk Blindesamfund Nordsjælland

Forening for blinde og svagtseende

Hjernesagen Nordsjælland

Diverse aktiviteter til hjerneskadede og afasiramte

Hjerneskadeforeningen Nordsjælland

Diverse tilbud til hjerneskadede.

Frivilligcenter Helsinge