Flygtninge & indvandrere

Flygtninge & indvandrere

Frivillig flygtningehjælp

Diverse tilbud om hjælp og støtte til flygtninge

Integrationsgruppen Helsinge

Forskellige integrationsfremmende aktiviteter

Multikulturel Lektie hjælp

Lektiehjælp til tosprogede børn- hjælpen gives fra folkeskole og op til gymnasiet.  Se hjemmesiden for åbningstider

Frivilligcenter Helsinge