Flygtninge & indvandrere

Flygtninge & indvandrere

Frivillig flygtningehjælp

Diverse tilbud om hjælp og støtte til flygtninge

Integrationsgruppen Helsinge

Forskellige integrationsfremmende aktiviteter til mennesker med anden etnisk baggrund end dansk.

Kvindegruppen Kvinde til Kvinde i Helsinge

Kvindegruppe for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk,  under integrationsgruppen i Frivilligcenter Helsinge

Multikulturel Lektie café

Lektiehjælp til tosprogede børn- hjælpen gives fra folkeskole og op til gymnasiet.  Se hjemmesiden for åbningstider

Frivilligcenter Helsinge