Foreninger der starter med A

ADHD

Støtte, rådgivning og aktiviteter til mennesker med ADHD og deres pårørende.

Adoptionsrådgivning - et tilbud til mennesker der er adopterede

Rådgivning om de svære situationer der kan opstå, når man er adopteret. 

Aktive Gilleleje Seniorer

Diverse aktiviteter og hyggeligt samvær for aktive mennesker 60 + og førtidspensionister.

Al Anon Gribskov

Støttegrupper for pårørende til alkoholmisbrugere

Alternaturligvis

Tilbyder kurser og viden om holistisk livsstil og mindfulness

Anonyme alkoholikere

Grupper der tilbyder støtte til mennesker med alkoholproblemer

Arresø Sejlklub

En klub der tilbyder sejlads i forskelllige sværhedsgrader. Mange tilbud til både juniorer og seniorer.

Astma og Allergiforeningen Nordsjælland

Diverse tilbud om aktiviteter og rådgivning til astma og allergiramte mennesker og deres pårørende.

Frivilligcenter Helsinge