Skip to main content

Børneperspektivet

Børneperspektivet er et gruppebaseret tilbud til børn og unge mellem 8 og 13 år, der har brug for et fællesskab med andre børn i samme situation som dem selv for at styrke trivslen. Ved at tilbyde børn et trygt og rammesat rum, hvor der er mulighed for at tale med både andre børn og støttende voksne kan en måske begyndende mistrivsel ofte vendes.

Gruppen består af 4-8 børn, der er optaget i gruppen efter en samtale med både barn og forælder.  Gruppen mødes 8-10 gange af to timers varighed.
I forbindelse med af gruppen sammensættes, lægger vi vægt på at skabe en harmonisk gruppe, som vi forestiller os vil fungere godt sammen. Det er vigtigt at børnene, der optages i gruppen, har fremmøde hver gang for at skabe stabilitet og tryghed i gruppen.

I grupperne vil de første mødegange koncentrere sig om at skabe tryghed i gruppen. Herefter vil der være 4-5 gange, hvor børnene taler sammen om forskellige temaer indenfor gruppens fokusområde, og på den måde folder forskellige problemer og udfordringer ud. Børnene vil spejle og støtte hinanden ved at den enkelte kan genkende, at ’andre har det som jeg’. De sidste mødegange vil handle om at fokusere på de erfaringer, ressourcer og nye handlemuligheder, børnene har fået gennem møderne i gruppen. Den 10. gang vil vi tage afsked med hinanden på en god og hyggelig måde.

Alle grupper ledes af 2-3 frivillige gruppeledere, der altid er med i gruppen. Projektleder er med på sidelinjen og sikrer faglig kvalitet og sparring samt information og andre formalia til børnenes forældre.

Det er gratis at være med i en gruppe i Børneperspektivet, da projektet er støttet af private fonde. De aktuelle grupper som er igang, eller som vi ønsker at sætte igang, kan du se nedenfor. 

Vil du vide mere om Børneperspektivet? Har du et ønske til en særlig gruppe for børn, eller kunne du tænke dig at være frivillig gruppeleder, så kontakt projektleder Marie Buhl på telefon 53 54 42 48.

I foråret 2024 tilbyder vi følgende grupper: 

Skilsmissegruppe

Skilsmissegruppe for børn på 10 – 13 år. 

Søskendegruppe

Søskendegruppe – for børn, der har en søskende med særligt behov eller handicap.

Forældregruppe

Forældregruppe – for forældre til børn med særlige behov
Gruppen er i gang og har løbende optag.