Foreningsservice

Et af vores hovedformål er, at gøre det nemmere at være forening.

Derfor tilbyder vi at hjælpe din forening med forskellige services, praktiske

udfordringer og synliggørelse, i den udstrækning, vi har ressourcer til det.

Benyt jer fx af vores tilbud om at:

  • Låne lokaler
  • Annoncere efter frivillige
  • Formidle jeres forenings arrangementer og tilbud via vores nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside.
  • Finde foredragsholdere
  • Videreformidle til relevante puljer og fonde
  • Henvise til kontaktpersoner i kommunen eller til andre foreninger
  • Hjælpe med at printe, opsætte en folder, oprette og ændre en hjemmeside
  • Eller læse korrektur på fx pressemeddelelser og ansøgninger
Hvis I har brug for assistance, så tag fat i os.
Så vil vi gøre vores bedste for at hjælpe.

Frivilligcenter Helsinge